AKMENĖS CEMENTAS produkcija

Lietuviškas portlandcementis, aukščiausia kokybė

Cementas – pagrindinis gaminys statant namą. Bendrovės „Dauniškio prekyba“ parduotuvėse prekiaujama lietuvišku cementu. Išskirtinė AB “Akmenės cementas” gaminamo cemento savybė – visi įprastiniai ankstyvojo stiprumo cementai atitinka greitai kietėjančio cemento ankstyvąjį stiprumą.

Akmenės cementas portlandcementis

“Akmenės cementas” kokybė

Pabrėžiame, kad visoms AB „Akmenės cementas“ gaminamoms cementų rūšims yra išduoti EC atitikties sertifikatai: t.y. suteikta teisė CE atitikties ženklinimui. CE ženklinimas liudija, kad lietuviškas cementas atitinka esminius harmonizuoto standarto LST EN 197-1 reikalavimus. Lietuvos rinkai gaminamų cementų atitiktį LR teisės aktų reikalavimams įrodo SPSC atitikties sertifikatai.

Pažymėtina, kad Lietuvos rinkai gaminamame cemente šarmų kiekis, skaičiuojant Na2O ekvivalentu yra ≤ 0,8 %, kadangi Lietuvos užpildai užteršti reaktyviomis uolienomis. Šis cementas papildomai žymimas raidėmis (MA). Bendrovėje veikia nepriklausoma cemento bandymų laboratorija. Cemento bandymų laboratorija garantuoja visišką bandymų objektyvumą bei griežtą konfidencialumą.

AB “Akmenės cementas” gaminamo cemento tipai

  • CEM I 52,5 R
  • CEM I 42,5 R
  • CEM I 42,5 N
  • CEM II/A-LL 42,5 N
  • CEM II/A-LL 42,5 R
  • CEM II/A-S 42,5 N
  • CEM III/B 32,5N-LH /SR